reformáció

Kolumbán Vilmos: Moștenirea Reformei. Cea de a doua conferință de istorie a bisericii. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet | 2017 May 04 | 09:00.

Kolumbán Vilmos: The heritage of the Reformation. 2nd Conference in Church History. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet | 2017 May 04 | 09:00.

Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis Habakuk 2:4b reformáció korabeli magyarázataiban

Az előadás Hab 2:4b az Újszövetség és a keresztyén teológia rendkívül nagy hatású szövegének reformáció-korabeli értelmezéstörténetével történetével foglalkozik, Luther és Kálvin Habakuk 2:4-hez írt magyarázatai alapján. Az előadás fölvázolja, hogy e két kommentátor részben eltérő, részben hasonló hermeneutikai alapelvei hogyan konkretizálódnak e konkrét szöveg magyarázatában. A tanulmány rávilágít arra is, hogy exegetikai, nyelvészeti és hermeneutika-történeti ismeretek birtokában hogyan viszonyulhat a mai teológia ehhez a gazdag értelmezéstörténeti örökséghez.

Németh Áron, Kustár Zoltán: Az Ószövetség és a Reformáció. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2017 Apr 11 | 15:00 - Apr 12 | 18:00.

Kolumbán Vilmos: A reformáció öröksége. II. Egyháztörténeti műhelykonferencia. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Levéltára | 2017 May 04 | 09:00.

Simpoziu cu prilejul a 500 ani de la Reformă. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet | 2017 Sep 28 | 09:00 - Sep 30 | 14:00.

Symposium on the 500 year Reformation. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet | 2017 Sep 28 | 09:00 - Sep 30 | 14:00.

Reformációi emlékünnepély és szimpózium. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet | 2017 Sep 28 | 09:00 - Sep 30 | 14:00.

Kovács Sándor: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága.

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet: Valori ascunse din tezaurul reformei religioase maghiare. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet | 2016 Nov 17 | 16:00 - Nov 18 | 18:00.

Oldalak

Subscribe to RSS - reformáció