A KPTI tanárai

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyhetes továbbképzőt hirdet lelkipásztorok számára. A 30 kreditet érő képzés előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet március 20-ig.

„Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz” – mondja Pál apostol (Róma 10,9). Bibliai szövegek sokasága tanúsítja, hogy ebben a bibliai kultúrkörben a személyes hit soha nem volt magánügy. Ennek megvallása, nyilvánosság előtti felvállalása az Istennel kapcsolatba kerülő ember számára nem csupán lehetőség, hanem mindenkori kötelesség is.

Subscribe to A KPTI tanárai