Kolumbán Vilmos József

Az előadás egy mindeddig ismeretlen személyhez köthető családi iratcsomón keresztül mutatja be a világi források egyháztörténeti hasznosításának lehetőségeit, Egyúttal arra világít rá, hogy a történeti források megmentése, megfelelő őrzése, egyszóval megbecsülése, milyen fontossággal bír a 21. században is. Egy háromszéki család 18-19. századi gazdasági iratain keresztül bomlik ki előttünk több nemzedéknyi lelkészi család kapcsolathálója, a forrásanyag segítségével pedig eddig ismeretlen rokoni szálak, családi viszonyok kerülnek felszínre.

Meghívó
az Egyház, iskola, művelődés című IV. egyháztörténeti konferenciára

Az idei egyháztörténeti konferenciára 2019. május 14-én kerül sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén sem lesz meghatározott tematika. Az egyetlen kikötés az, hogy az előadások a magyar egyháztörténethez kapcsolódjanak.
A konferenciára 2019. május 1-ig lehet jelentkezni (az előadás címével és rövid összefoglalásával) a vkolumban@proteo.hu címen.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tisztelettel meghívja 2019. február 19-én, 12,30 órai kezdettel A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok című kötet bemutatójára.

A KPTI Egyháztörténeti Tanszéke harmadik alkalommal szervezi meg műhelykonferenciáját. A magyar egyháztörténethez kapcsolódó előadásokkal 2018. május 11-ig lehet jelentkezni.

Subscribe to Kolumbán Vilmos József