Rendszeres Teológia

Visky Sándor Béla: Állam és egyház viszonya Dietrich Bonhoeffer értelmezésében.

Előadásunk egyház és állam viszonyrendszerét kívánja feltárni Dietrich Bonhoeffer értelmezésében (1906 – 1945). Etikai gondolkodásának az egysége Krisztusra épül: mind az egyház, mind az állam az Ő uralma alatt áll. Isten parancsának négy mandátumon keresztül kell megvalósulnia a világban, melyek a házasság (család), a munka (kultúra), a mindenkori politikai kormányzat, valamint az egyház.

Bernhard, Kaiser, Pólya Katalin, Takács Klaudia: Az Európai Unió gender mainstreaming programja.

Az Európai Unió gender mainstreaming programjának több aspektusát teológiai etikai értékítélet alá vetik a kötetben közölt nemzetközi tudományos konferencia előadásai.

Papp György: Egységes, vagy részekre bontott ember? II. rész..

Rezi Elek: Felelős döntések éghajlatunk védelméért. A párizsi globális klímaegyezmény és tanulságai.

Simon János: Egyházfegyelem: útkeresés megtorlás, elrettentés és rehabilitáció között?.

Papp György: Egységes, vagy részekre bontott ember? I. rész..

This paper is the second part of a three-piece series, concerning the question of dichotomy and trichotomy. The semantic analysis of the biblical terms was published in an earlier issue of the Református Szemle (2015/3). The present paper presents an introduction on the importance of theological anthropology and the anthropological approach of most important authors from the Early Church. It will be followed by another paper presenting a few anthropologies from the Reformation era and 20th century

Papp György: A Heidelbergi Káté antropológiai kérdései.

A Heidelbergi Kátéban nem találkozunk az embert önmagában vizsgáló kérdésekkel. A Káté szerzői valahányszor az ember természetére, állapotára vagy akár rendeltetésére vonatkozó kérdést tesznek fel, egyértelműen éreztetik, hogy soha nem önmagában, hanem kizárólag Istennel való kapcsolatában szemlélik az embert. Mindjárt a Káté preambulumában találkozunk ennek világos kifejezésével, amikor az egyetlen vigasztalásra vonatkozó kérdés-feleletben kifejtik, hogy az ember nem rendelkezik önmaga fölött, ugyanis elsősorban a megváltás jogán Jézus Krisztus tulajdona.

Kállay Dezső: Juhász Tamás irodalmi munkássága.

Kállay Dezső: Juhász Tamás életrajza.

Visky Sándor Béla: Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény?.

A törvény: méltányosság. A folytatás őre. És persze alkalom az önhitt moralizálásra. Az evangélium: jó hír. A lehetetlenné vált folytatás folytatásának a jó híre. És persze alkalom az olcsó kegyelem igénylésére.

Oldalak

Subscribe to RSS - Rendszeres Teológia