Egyháztörténet - Magyar egyháztörténet

Kovács Sándor: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága.

Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben.

Kolumbán Vilmos József: A presbitériumok és a rendszeres hitoktatás szorgalmazója. 400 éve született Kovásznai Péter erdélyi püspök.

Kolumbán Vilmos József: A református népoktatás elvi alapjai. Népiskolai reformjavaslatok.

Kolumbán Vilmos József: Makfalvi József hitvallása.

Kolumbán Vilmos József: Makfalvi József heterodoxiája .

Kolumbán Vilmos József: Benkő József, az erdővidéki polihisztor.

Középajtai és árkosi Benkő József (Bardóc, 1740. december 20. – Középajta, 1814. december 28.) református lelkész, teológus, botanikus, történetíró, nyelvész. A felvilágosodás korszakának elején élt tudós egyaránt eredményes művelője volt a társadalom- és a természettudományoknak. Fő műve, a Transsilvania, a korabeli Erdély leírása, a művelődéstörténet, a néprajztudomány és a családtörténet máig használt forrásmunkája, amely az államismereti iskola módszerével vizsgálja az erdélyi társadalom anyagi és szellemi életét.

Kolumbán Vilmos József: Dési Református Egyházmegye a 17-18. században.

Kolumbán Vilmos József: Benkő József, az erdővidéki polihisztor.

Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor: Erdélyi református zsinatok iratai III. 1771-1789.

Oldalak

Subscribe to RSS - Egyháztörténet - Magyar egyháztörténet