Gyakorlati teológia - Lelkigondozás

Studenții fac cunoștință atât cu teoria sistemică cât și cu ceea contextuală. Ei își însușesc principiile de bază și limbajul acestor teorii. Prin aproprierea acestor cunoștințe vor fi capabili să aplice aceste teorii în situații relaționale dificile, și să reflecte asupra ajutorării pastorale acordată familiilor și membrilor de familie.

Studentul face cunoștință prin intermediul cursurilor și a literaturii de specialitate cu aspectele profesionale și personale ale conversației pastorale. Într-un prim pas se expune teoria conversației pastorale. În acest scop se descriu teoriile relevante ale limbajului (limbaj medial, dialogic), cele mai importante modalități de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală), teoriile relevante de comunicare (nivelurile de comunicare, analiza tranzacțională) și dinamica comunicării.

Studentul practicant învață inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii; ca pastor ajută oamenilor și familiilor în nevoi individuale și relaționale, aplică concepțiile poimenice deja însușite, exersează și întărește competențele pastorale profesionale și personale; practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.
În acest scop studentul practicant:

Oldalak

Subscribe to Gyakorlati teológia - Lelkigondozás