Újszövetségi exegézis

Papp György: A hatodik trombitaszó: pusztító hadsereg az Eufrátesz mellől. .

Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata.

A mai Efézusi levélkutatás irodalma igen gazdag. Ezt az új exegetikai termést szándékoztam összefoglalni és alkalmazni a magyar olvasók számára. Az Efézusi levél az ún. páli iskola tanítását képviseli, amely azzal a szándékkal foglalja össze Pál apostol hagyatékát, hogy azt egy új egyházi-gyülekezeti élethelyzetre alkalmazza. Mintaszerű az az eljárás, amellyel a következő kérdésekre válaszol: az egyház egysége, a gyülekezeti szolgálatok, a hívő ember harca a világi kísértésekkel, a keresztyének mindennapi élete a szűkebb és tágabb társadalmi egységekben.

Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata.

A magyar nyelvű teológiai irodalomban az utóbbi 25 évben nem született önálló kommentár a Kolossé levélről. Ifj. Varga Zsigmond magyarázata folytatásban jelent meg a Református Egyház című folyóiratban az 1953–54-es évfolyamokban. Békési Andor és Szathmári Sándor összefoglaló értelmezése a Jubileumi Kommentár első és második kiadásában jelent meg (Jubileumi Kommentár, 1974, 1998). Cserháti Sándor alapos munkája 1978-ban látott napvilágot a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya kiadásában a Filemonhoz írott levél kifejtésével együtt.

Geréb Zsolt: A Thesszalokikabeliekhez írott levelek magyarázata.

Adorjáni Zoltán: „Elég neked az én kegyelmem…” 2 Korinthus 12,1–10.

Geréb Zsolt: „Purtarea voastră să fie vrednică de cinste în ochii celor din afară”. Mesajul social și moral al secvenței 1 Thesalonicieni 4,9-12.

Geréb Zsolt: A kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek. Az 1Thessz 4,9-12 etikai üzenete.

Geréb Zsolt: Paulus als Diener der Kirche. Die Vorstellung des Apostels in Kolosserbrief 1,21-2,5.

Geréb Zsolt: A kivülállók iránt tisztességesen viselkedjetek. 1 Thessz 4,9-12 etikai üzenete.

Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata.

Oldalak

Subscribe to RSS - Újszövetségi exegézis