Hírek

már 29 ∙ 18:12 ∙ 1 hónap óta

Vajon hogyan látják a teológia nagy kérdéseit olyan kutatók, akik nem a teológia szakterületén dolgoznak? 2019. március 28-án harmadik alkalommal került sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben a tehetséggondozási nap megszervezésére.

feb 24 ∙ 17:20 ∙ 2 hónap óta

Mint sok más ember, én is képes vagyok minden szóhoz, érzéshez, emberhez egy dalt asszociálni. Így történt, hogy egész nyáron a Honeybeast Budapest vs London számát hallgatva készültem a budapesti öt hónapomra.

Akadémiai naptár

Könyvek

Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2019 ∙ 504 pp.

A tanulmánykötet a 2018. tavaszán tartott harmadik egyháztörténeti konferencia (A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben) előadásait tartalmazza.

Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2018 ∙ 664 pp.

Két évvel ezelőtt szerveztük meg első ízben az egyháztörténeti konferenciát, azóta pedig további kettőre is sor került. 2017. áprilisában volt a második konferencia, amelynek a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére A reformáció öröksége címet adtuk. Innen származik e kötet címe is.

Tanulmányok

Kovács Sándor ∙ Kolozsvár 2019
In Kolumbán Vilmos József: A recepta religiók évszázadai Erdélyben (53-62)
Kovács Sándor ∙ 2019
In: Református Szemle 112 (49-61)
Kolumbán Vilmos József ∙ Debrecen 2019
In Baráth Béla Levente – Fekete Károly: Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti tör... (531-536)
Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2019
In Kolumbán Vilmos József: A recepta religiók évszázadai Erdélyben (167-187)
Koppándi Botond Péter ∙ Kolozsvár 2019
In: Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága (9-16)
Kiss Jenő ∙ 2019
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 64 (29-49)