Hírek

jan 07 ∙ 10:01 ∙ 2 hét óta

Az ember csak addig ura a természetnek, ameddig Istennek engedelmes gyermeke. Máskülönben megtörténhet az, hogy vagy eltiporja az Úr által teremtett természetet, vagy kihasználatlanul hagyja azt, amit megművelésre kapott tőle.

jan 06 ∙ 09:46 ∙ 2 hét óta

Ahogyan az állatvilág kapta Istentől a parancsot (1,22), úgy most az a férfivé és nővé teremtett ember felé szól, s ahogyan megáldotta az állatokat, úgy most az ember kapja az áldást.

Akadémiai naptár

Könyvek

Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2018 ∙ 664 pp.

Két évvel ezelőtt szerveztük meg első ízben az egyháztörténeti konferenciát, azóta pedig további kettőre is sor került. 2017. áprilisában volt a második konferencia, amelynek a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére A reformáció öröksége címet adtuk. Innen származik e kötet címe is.

Adorjáni Zoltán ∙ Kolozsvár 2017 ∙ 136 pp.

A KPTI Kutatóintézete által kiadott folyóirat hatodik kötete az erdélyi protestáns felekezetek teológiai tanárai, illetve más szakemberek kutatásainak eredményeit teszi közzé.

Tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz ∙ 2019
In: Igazság és élet 2019 (72-82)
Visky Sándor Béla ∙ Kolozsvár 2018
In Berszán István: A reformáció aktualitásai (195-207)
Benkő Timea ∙ Marosvásárhely 2018
In Ötvös József: Protestáns Marosvásárhely (130-134)
Benkő Timea ∙ 2018
In: Református Szemle 111 (397-409)
Benkő Timea ∙ Kolozsvár 2018
In Kolumbán Vilmos József: A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (22-35)
Benkő Timea ∙ 2018
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica 63 (183-196)

Prédikációk