Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2013

 1. Szabolcs Czire: Közös kosár. In: Szabadság (2013), 3
 2. Szabolcs Czire: Lelki háttérzaj. In: Szabadság (2013), 3
 3. Szabolcs Czire: Magadat velem?. In: Szabadság (2013), 3
 4. Szabolcs Czire: Több mint császár. In: Szabadság (2013), 3
 5. Szabolcs Czire: És mégis.... In: Szabadság (2013), 5
 6. Elek Rezi: 150 éves a Ferencz József-féle Unitárius Káté. In: Unitárius Kalendárium (2013), 98-102

2012

 1. Zoltán Adorjáni: Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója. In: Református Szemle 105 (2012), 217-224
 2. Zoltán Adorjáni: Eszenyeiné Széles Mária: Kezdetben. Az őstörténetek teológiája. In: Református Szemle 105 (2012), 533-537
 3. Jenő Kiss: Walter Brueggemann ószövetségi teológiája. In: Református Szemle 105 (2012), 540-542
 4. Zoltán Adorjáni: D. dr. Dávid Gyula irodalmi munkássága. In: Református Szemle 105 (2012), 617-623
 5. Zoltán Adorjáni: Dr. Geréb Pál irodalmi munkássága. In: Református Szemle 105 (2012), 627-630
 6. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Sárospatak, 2012. július 24-27. In: Református Szemle 105 (2012), 631-632
 7. Dezső Kállay: Juhász Tamás életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 383-386
 8. Dezső Kállay: Juhász Tamás irodalmi munkássága. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 387-391
 9. Zoltán Adorjáni: János első levele 2,18–29. In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-9
 10. Zoltán Adorjáni: János első levele 2,1–11. In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-6
 11. Elek Rezi: Példamutató élet az unitarizmus szolgálatában. 100 éve született Erdő János. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház 2012), 97-101
 12. Szabolcs Czire: Zakariás, az előfutár előfutára. In: Unitárius Közlöny (2012), 0-0
 13. Szabolcs Czire: Géházi, a corrupt “szentember”. In: Unitárius Közlöny (2012), 0-0
 14. Szabolcs Czire: A Biblia mint szerepkínálatok gyűjteménye. Ámósz, a paraszt-próféta. In: Unitárius Közlöny (2012), 10-11
 15. Szabolcs Czire: Sámson, a “csak még az egyszer” ember. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 16. Jenő Kiss: Revieuw of Sweeeny, Martin A.: The Prophetic Literature. In: Orientalische Literaturzeitung 2012 (2012), 174-177
 17. Tímea Benkő: „Magasztalja lelkem az Urat”- Mária hálaadó éneke, a Magnifikat. In: Evangélikus Harangszó (2012), 12-13
 18. Tímea Benkő: Evangélikus lelkészképzés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Evangélikus Harangszó (2012), 15
 19. Tímea Benkő: Az énekeskönyv- a reformáció ajándéka. In: Evangélikus Harangszó (2012), 16-17
 20. Tímea Benkő: Luther és a zene. In: Evangélikus Harangszó (2012), 18
 21. Vilmos József Kolumbán: Az Ige teológusa - 125 éve született Imre Lajos. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 53-56
 22. Vilmos József Kolumbán: Dogmatikus, filozófus, szerkesztő - 125 éve született Tavaszy Sándor. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 57-59
 23. Vilmos József Kolumbán: Protestáns Teológiai Intézet. In: A Kolozsvári Református Egyházmegye templomai (2012), 83-83

2011

 1. Zoltán Adorjáni: Keresztény Szó, XII. évf. 2011/3. In: Református Szemle 104 (2011), 222
 2. Zoltán Adorjáni: 150 éves a Keresztény Magvető. In: Református Szemle 104 (2011), 223-225
 3. Zoltán Adorjáni: 375 éves az öreg graduál. In: Református Szemle 104 (2011), 347-348
 4. Tímea Benkő: Témafelvezető – Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 354-355
 5. Tímea Benkő, Jenő Kiss: Konferencia kiértékelése. Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 565-568
 6. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Budapest, 2011. In: Református Szemle 104 (2011), 771-774
 7. Zoltán Adorjáni: Dr. Geréb Zsolt életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 427-429
 8. Zoltán Adorjáni: Dr. Geréb Zsolt publikációi. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 431-436
 9. Elek Rezi: A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium laudációja. In: Keresztény Magvető 117 (2011), 379-381
 10. Elek Rezi: "A tudás és az élő hit iskolája." A Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. In: Nyelvünk és Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi folyóirata 166 (2011), 102-103
 11. Sándor Béla Visky : Békesség a darázsfészekben. In: Igehirdető (2011), 38-42

Pages