Rezi Elek

A könyv visszatekintés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben eltöltött tízéves rektori szolgálatomra a 2006–2016 közötti években. Ennek a mozgalmas, küzdelmes, sok változást hozó időszaknak a legtalálóbb összefoglalását egyetlen szóba kívántam sűríteni: megújulás.

Cursul prezintă într-un mod sintetic învățăturile dogmatice fundamentale ale bisericilor din România, precum și ale unor grupuri religioase mai recente. Cursul include și o evaluare a importanței mișcării ecumenice, facilitând dobândirea unei atitudini ecumenice în practica bisericească și în dialogului interreligios.

A kurzus bemutatja a Romániában elismert egyházak és felekezetek hit- és életfelfogását, illetve ismerteti az új vallásos mozgalmak és szekták legfontosabb tanításait. Ugyanakkor hangsúlyozza az ökumenikus mozgalom és a világvallások közötti dialógus szükségességét.

Această disciplină are ca scop prezentarea valorilor religiei ca viziunea omului universal, precum și legătura acesteia cu cultura diferitelor societăți. Cursul propune cunoașterea teoriilor științifice privind originea religiei, definiția teoretică și practică a conceptului lui Dumnezeu.

Pages

Subscribe to Rezi Elek