Helpful websites for study

Theology - General

A Tübingeni Egyetem evangélikus és katolikus teológiai fakultásainak teológiai és vallástudományi adatbázisa, amely számtalan teológiai tartalmú folyóiratsorozat és tanulmánykötet cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza. Az adatbázis lehetőséget biztosít a különböző tárgykörök elmélyült tanulmányozása érdekében végzett bibliográfiai kutatásokra. A hagyományos szerző, cím vagy tárgykör-alapú keresés mellett az adatbázisban lehet bibliai részekre is keresni.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Various, Theology - General

Angolszász irodalmi, illetve nyugati filozófiai témájú teljes szövegű művek katalógusa.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Various, Theology - General, Systematic Theology

Ókori latin szerzők művei eredetiben.

Theology - General, Systematic Theology

Kálvin összes művei angol nyelven.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Various, Theology - General, Church History

A híres törvénykönyv Nagy Konstantintól Theodosiusig.

Various, Theology - General, Systematic Theology, Church History

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Various, Theology - General

Óriási adatbázis, klasszikus művekkel (köztük rengeteg teológiai munka). A könyvek több formátumban is olvashatók és letölthetők.

Theology - General

Hatalmas mennyiségű anyag, közte az atyák műveinek klasszikus angol fordításai.

Theology - General, Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

A negyedik század keresztyénségével foglalkozó angol nyelvű oldal.

Theology - General, Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

Óegyházi szövegek eredeti nyelven és angol fordításban; a nyelvtanuláshoz is rendkívül hasznos oldal.

Theology - General, Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

Óriási óegyházi dokumentumtár, rengeteg linkkel a vilégszőttesről letölthető kötettel (görög, latin, szír stb. atyák műveiből).

Theology - General, Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

Hatalmas óegyházi dokumentumtár, sok kötetet tartalmaz a két híres Migne-sorozatból (Patrologia Graeca és Patrologia Latina).