Institutional evaluation of the PTI - Programme

Institutional evaluation of the PTI - Programme. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Tuesday, 2021, November 23 - 09:00 to Friday, 2021, November 26 - 12:00

Oră

Activitate

Participanți

Observații/ Responsabil

Marți, 23 noiembrie 2021

09:00 – 09:55

Întâlnire preliminară online pentru pregătirea și armonizarea etapelor de evaluare în modul de lucru mixt la nivel instituțional și la nivelul programelor de studii universitare

Comisia de evaluare

Înregistrare audio-video (Cisco Webex) / ARACIS

10:00 - 10:55

Întâlnire preliminară online cu conducerea ITP, scopul stabilirii detaliilor evaluărilor atât la nivel instituțional, cât și la nivelul programelor de studii universitare

- comisia de evaluare

- reprezentanți ai (conducerii) Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca

Înregistrare audio-video ITP

11:00 - 11:55

Întâlnire online a comisiei de evaluare cu personalul didactic al Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca

- comisia de evaluare

- personalul didactic al Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca

Înregistrare audio-video ITP

12:00 - 12:55

Întâlnire online cu membrii Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC)/ Departamentul de asigurare a calității

- comisia de evaluare

- reprezentanți ai CEAC/ Departament AC

Înregistrare audio-video ITP

13:00 - 14:00

Întâlnire online cu membrii Comisiei de Etică a universității

- comisia de evaluare

- membrii Comisiei de Etică

Înregistrare audio-video ITP

14:00 - 16:00

Activități de evaluare a programelor de studii și a aspectelor instituționale

Comisia de evaluare

Se lucrează separat

Miercuri, 24 noiembrie 2021

09:00 – 09:55

Întâlnire tehnică online

- comisia de evaluare

Înregistrare audio-video (Cisco Webex) / ARACIS

10:00 - 10:55

Întâlnire online a comisiei de evaluare cu studenții Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca

- comisia de evaluare

- studenții Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca

Înregistrare audio-video (Cisco Webex) / ARACIS

11:00 - 11:55

Întâlnire online a comisiei de evaluare cu reprezentanți ai absolvenților Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca

- comisia de evaluare

- reprezentanți ai absolvenților Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca

Înregistrare audio-video ITP

12:00 - 13:00

Întâlnire online a comisiei de evaluare cu reprezentanți ai angajatorilor absolvenților Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca

- comisia de evaluare

- reprezentanți ai angajatorilor absolvenților Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca

Înregistrare audio-video ITP

13:00 – 16:00

Continuarea activităților de evaluare a programelor de studii și a aspectelor instituționale

Comisia de evaluare

Se lucrează separat

Joi, 25 noiembrie 2021

09:00 – 10:00

Întâlnire tehnică online

- comisia de evaluare

Înregistrare audio-video (Cisco Webex) / ARACIS

10:00 - 16:00

Continuarea activităților de evaluare a programelor de studii și a aspectelor instituționale

Comisia de evaluare

Se lucrează separat

Vineri, 26 noiembrie 2021

09:00 – 13:00

Reuniuni de lucru față în față, vizitarea bazei materiale didactice și de cercetare

- directorul de misiune și coordonatorul echipei de evaluare

- conducerea instituției, personalul din departamentele financiar-contabil, administrativ, secretariat

Vizită la Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca

13:00 – 13:55

Finalizarea fișelor de vizită și a rapoartelor sintetice

Comisia de evaluare

Se lucrează separat

14:00 -14:55

Întâlnire online pentru concluzii

Comisia de evaluare

Înregistrare audio-video (Cisco Webex) / ARACIS

15:00 - 16:00

Întâlnire finală online în vederea prezentării principalelor constatări rezultate în urma evaluării și recomandărilor de îmbunătățire a calității

- comisia de evaluare

- reprezentanții Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca

Înregistrare audio-video ITP