Erdővidék református zsinati emlékei (1600-1800) III.

Vilmos József Kolumbán: Erdővidék református zsinati emlékei (1600-1800) III. . In: Erdővidéki lapok 3.3 (2002), 16-21. pp.