A II. világháború idején megjelent unitárius prédikációs kötetek

Botond Péter Koppándi: A II. világháború idején megjelent unitárius prédikációs kötetek. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 30. Kolozsvár: Kolozsvári ÍProtestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 398-417