Nyárádselye lelkipásztorai az újkorban

Ősz Sándor Előd: Nyárádselye lelkipásztorai az újkorban. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 30. vol. 521-533