Related articles

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Elhunyt d. dr. Tőkés István. In: Református Szemle 109 (2016), 108-109
  2. Zoltán Adorjáni: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109 (2016), 115-117
  3. Zoltán Adorjáni: A centenáriumi oklevelek átnyújtására. In: Református Szemle 100 (2007), 1325-1326
  4. Zoltán Adorjáni: Az exegézistől a prédikációig. In: Református Szemle 85 (1989), 264-267

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger. In: Balogh Csaba (szerk.) Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával (Kolozsvár:, Utrecht: Exit , Boekencentrum 2014), 167-178
  2. Jenő Kiss: Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető. In: Balogh Csaba (szerk.) Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával (Kolozsvár:, Utrecht: Exit , Boekencentrum 2014), 179-188

György Papp

  1. György Papp: Szentírás, hitvallás, prédikáció. In: Üzenet (2013), 4-4

Zoltán Adorjáni, György Papp

  1. Zoltán Adorjáni, György Papp: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671

Vilmos József Kolumbán