Related articles

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: 375 éves az öreg graduál. In: Református Szemle 104 (2011), 347-348

Tímea Benkő

 1. Tímea Benkő: Témafelvezető – Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 354-355

Sándor Kovács

 1. Sándor Kovács: Kéziratos graduálok az Erdélyi Unitárius Egyházban. In: Református Szemle 104 (2011), 423-439

Tímea Benkő, Jenő Kiss

 1. Tímea Benkő, Jenő Kiss: Konferencia kiértékelése. Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 565-568

István Pásztori-Kupán

 1. István Pásztori-Kupán: The formation and ecumenical importance of the so-called 'Nicaeno- Constantinopolitanum'. In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 25-34

Tamás Juhász

 1. Tamás Juhász: Parallel Coexistence of Churches. The Church in Transylvania: Its Unity and Disunity. In: Borght, Eduardus van der (szerk.) The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond (Leiden: Brill Academic Publishers 2010), 43-50
 2. Tamás Juhász: Egyházak együttélése Erdélyben. In: Korunk 11 (1994), 62-67
 3. Tamás Juhász: A római katholikus ökumenizmus. In: Református Szemle 64 (1971), 435-447

Kurta József

 1. Kurta József: Vagyon egy énekes graduálja is az eklézsiának… Kéziratos graduálok az erdélyi református egyházközségi könyvgyűjteményekben. In: Bányai Réka (szerk.) Könyves műveltség Erdélyben (Marosvásárhely: Mentor Kiadó 2006), 90-95
 2. Kurta József: Kántorok bejegyzései az Öreg Graduál erdélyi példányaiban. In: Művelődés 56 (2003), 9-12
 3. Kurta József: Kántorok bejegyzései az Öreg Graduál erdélyi példányaiban. In: Magyar Egyházzene 8 (2000-2001), 205-213