Alapképzés - Unitárius szakirány

Az Unitárius alapképzés (BA) államilag akkreditált négyéves egyetemi képzés (240 kredit). Erre épül az a kétéves magiszterképzés, amelynek elvégzésével az unitárius egyházban lelkipásztori szolgálathoz szükséges egyetemi oklevelet meg lehet szerezni. Az unitárius alapképzés egyházi támogatással működik, amely azt jelenti, hogy az egyetemi hallgató felsőfokú tanulmányainak költségeit a Magyar Unitárius Egyház vállalja fel. A hallgató tanulmányai kezdetén szerződést köt a támogató egyházzal, amelynek értelmében tanulmányai elvégzése után legalább öt évig az őt támogató unitárius egyház keretében fog szolgálni. Ellenkező esetben a hallgató vállalja, hogy egyetemi tanulmányainak költségeit visszatéríti.

Az alapképzés célja a teológia műveléséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a különböző teológiai diszciplínáknak megfelelően. Az alapképzés az elméleti oktatás mellett különböző gyakorlati képzéseket is magában foglal (missziós gyakorlatok, legációs szolgálatok, nyári gyülekezeti szolgálat). Ezek a tevékenységek nem szerepelnek ugyan a képzés hivatalos curriculumában, az egyházi szolgálatba álláshoz viszont elengedhetetlen feltétel az ezekben való részvétel.

Képzés tárgyai

A fenti képzéshez összesen 78 kurzus tartozik. A tárgyak szemeszterenkénti csoportosításban jelennek meg a listából kiválasztott tanévben érvényben levő tantervnek megfelelően.

1. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BN51 Beszédtechnika I Kelemen Csongor Kötelező 1 Collocvium
BP83U Unitárius egyházi ének III Benkő Timea Kötelező 2 Folyamatos
BB71 Görög nyelv I Papp György Kötelező 3 Vizsga
BH01 Egyetemes egyháztörténet I Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BH51 Vallástörténet I Kovács Sándor Kötelező 3 Vizsga
BN85 Viselkedéskultúra az egyházban és a társadalomban Czire Szabolcs Fakultatív 2 Collocvium
BN01 Magyar nyelv és irodalom I Bilibók Renáta Kötelező 2 Collocvium
BP01U Lelkészi formálódás I Ferenczi Enikő Opcionális 2 Vizsga
BN11 English language I Kovács Zita, Szaló Réka Opcionális 2 Folyamatos
BB01U Bevezetés az Ószövetségbe I Czire Szabolcs Kötelező 5 Vizsga
BS10U Enciklopédia Kovács Sándor Kötelező 2 Collocvium
BP61U Bevezetés a homiletikába I Koppándi Botond Péter Kötelező 2 Vizsga
BB21 Héber nyelv I Papp György Kötelező 3 Vizsga

2. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BB02U Bevezetés az Ószövetségbe II Czire Szabolcs Kötelező 4 Vizsga
BP62U Bevezetés a homiletikába II Koppándi Botond Péter Kötelező 2 Vizsga
BB22 Héber nyelv II Papp György Kötelező 3 Vizsga
BN52 Beszédtechnika II Kelemen Csongor Kötelező 1 Collocvium
BP84U Unitárius egyházi ének IV Benkő Timea Kötelező 1 Folyamatos
BB72 Görög nyelv II Papp György Kötelező 3 Vizsga
BH02 Egyetemes egyháztörténet II Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BP11U Homiletika gyakorlat I Koppándi Botond Péter Kötelező 2 Folyamatos
BH52 Vallástörténet II Kovács Sándor Kötelező 3 Vizsga
BN02 Magyar nyelv és irodalom II Bilibók Renáta Kötelező 2 Collocvium
BP02U Lelkészi formálódás II Ferenczi Enikő Opcionális 2 Vizsga
BN12 English language II Kovács Zita, Szaló Réka Opcionális 2 Folyamatos
BH31 Latin nyelv I Buzogány Dezső Kötelező 2 Collocvium
BS01U Unitárius hitvallásismeret Rezi Elek Kötelező 2 Vizsga

3. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BS91 Ókori filozófia Pásztori-Kupán István Kötelező 3 Vizsga
BP83U Unitárius egyházi ének III Benkő Timea Kötelező 2 Folyamatos
BP17U Homiletika gyakorlat VII Koppándi Botond Péter Kötelező 4 Folyamatos
BP03U Mentálhigiéné I Ferenczi Enikő Kötelező 2 Folyamatos
BH03 Egyetemes egyháztörténet III Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BH32 Latin nyelv II Buzogány Dezső Kötelező 2 Collocvium
BB01U Bevezetés az Ószövetségbe I Czire Szabolcs Kötelező 5 Vizsga
BB73 Görög nyelv III Adorjáni Zoltán Kötelező 3 Vizsga
BP87 Egyházzenei műfaismeret és formatan I Benkő Timea Opcionális 2 Collocvium

4. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BP88 Egyházzenei műfajismeret és formatan II Benkő Timea Opcionális 2 Collocvium
BS92 Modern filozófia Rezi Elek Kötelező 2 Vizsga
BB02U Bevezetés az Ószövetségbe II Czire Szabolcs Kötelező 4 Vizsga
BP84U Unitárius egyházi ének IV Benkő Timea Kötelező 1 Folyamatos
BP04U Mentálhigiéné II Ferenczi Enikő Kötelező 4 Folyamatos
BP11U Homiletika gyakorlat I Koppándi Botond Péter Kötelező 2 Folyamatos
BH04 Egyetemes egyháztörténet IV Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BP30U Liturgika Koppándi Botond Péter Kötelező 6 Vizsga

5. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BN71 Kutatási módszertan Pásztori-Kupán István Kötelező 1 Folyamatos
BN61 Magyar művelődéstörténet Kovács Sándor Kötelező 3 Folyamatos
BP83U Unitárius egyházi ének III Benkő Timea Kötelező 2 Folyamatos
BH10U Unitárius egyháztörténet III Kovács Sándor Kötelező 4 Vizsga
BP89 Egyházzenetörténet I Benkő Timea Opcionális 2 Collocvium
BP17U Homiletika gyakorlat VII Koppándi Botond Péter Kötelező 4 Folyamatos
BP21U Unitárius katechétika I Koppándi Botond Péter Kötelező 2 Vizsga
BH05 Egyetemes egyháztörténet V Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BB11U Ószövetségi teológia Czire Szabolcs Kötelező 5 Vizsga
BS41U Unitárius hittan I Rezi Elek Kötelező 4 Vizsga

6. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BN62 Művészettörténet Kovács Mária Márta Kötelező 1 Folyamatos
BS42U Unitárius hittan II Rezi Elek Kötelező 6 Vizsga
BN81 Vallásszociológia Czire Szabolcs Opcionális 2 Collocvium
BB61U Újszövetségi teológia Czire Szabolcs Kötelező 6 Vizsga
BP84U Unitárius egyházi ének IV Benkő Timea Kötelező 1 Folyamatos
BP90 Egyházzenetörténet II Benkő Timea Opcionális 2 Collocvium
BP11U Homiletika gyakorlat I Koppándi Botond Péter Kötelező 2 Folyamatos
BH11U Unitárius egyháztörténet IV Kovács Sándor Kötelező 4 Vizsga
BH06 Egyetemes egyháztörténet VI Kolumbán Vilmos József Kötelező 4 Vizsga

7. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BS41U Unitárius hittan I Rezi Elek Kötelező 4 Vizsga
BN27 Theologisch Deutsch I Kató Szabolcs Ferencz Opcionális 2 Folyamatos
BP40U Pojmenika Koppándi Botond Péter Kötelező 5 Vizsga
BH07 Egyetemes egyháztörténet VII Kolumbán Vilmos József Kötelező 4 Vizsga
BH10U Unitárius egyháztörténet III Kovács Sándor Kötelező 4 Vizsga
BP17U Homiletika gyakorlat VII Koppándi Botond Péter Kötelező 4 Folyamatos
BB11U Ószövetségi teológia Czire Szabolcs Kötelező 5 Vizsga
BN73 Licenciátusi szakdolgozat konzultáció I Szakdolgozat témavezetője Kötelező 2 Eleget tett

8. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BN74 Licenciátusi szakdolgozat konzultáció II Szakdolgozat témavezetője Kötelező 4 Eleget tett
BP41U Klinikai lelkigondozás Ferenczi Enikő Kötelező 6 Folyamatos
BN28 Theologisch Deutsch II Kató Szabolcs Ferencz Opcionális 2 Folyamatos
BS42U Unitárius hittan II Rezi Elek Kötelező 6 Vizsga
BB61U Újszövetségi teológia Czire Szabolcs Kötelező 6 Vizsga
BP11U Homiletika gyakorlat I Koppándi Botond Péter Kötelező 2 Folyamatos
BH11U Unitárius egyháztörténet IV Kovács Sándor Kötelező 4 Vizsga