Alapképzés - Evangélikus szakirány

Az Evangélikus alapképzés (BA) államilag akkreditált négyéves egyetemi képzés (240 kredit). Erre épül az a kétéves magiszterképzés, amelynek elvégzésével az evangélikus-lutheránus egyházban lelkipásztori szolgálathoz szükséges egyetemi oklevelet meg lehet szerezni. Az evangélikus alapképzés egyházi támogatással működik, amely azt jelenti, hogy az egyetemi hallgató felsőfokú tanulmányainak költségeit a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vállalja fel. A hallgató tanulmányai kezdetén szerződést köt a támogató egyházzal, amelynek értelmében tanulmányai elvégzése után legalább öt évig az őt támogató evangélikus egyház keretében fog szolgálni. Ellenkező esetben a hallgató vállalja, hogy egyetemi tanulmányainak költségeit visszatéríti.

Az alapképzés célja a teológia műveléséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a különböző teológiai diszciplínáknak megfelelően. Az alapképzés az elméleti oktatás mellett különböző gyakorlati képzéseket is magában foglal (missziós gyakorlatok, legációs szolgálatok, nyári gyülekezeti szolgálat). Ezek a tevékenységek nem szerepelnek ugyan a képzés hivatalos curriculumában, az egyházi szolgálatba álláshoz viszont elengedhetetlen feltétel az ezekben való részvétel.

Képzés tárgyai

A fenti képzéshez összesen 72 kurzus tartozik. A tárgyak szemeszterenkénti csoportosításban jelennek meg a listából kiválasztott tanévben érvényben levő tantervnek megfelelően.

1. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BN01 Magyar nyelv és irodalom I Bilibók Renáta Kötelező 2 Collocvium
BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I Kató Szabolcs Ferencz Kötelező 4 Vizsga
BH01 Egyetemes egyháztörténet I Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BN51 Beszédtechnika I Kelemen Csongor Kötelező 1 Collocvium
BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I Kállay Dezső Kötelező 4 Vizsga
BB21 Héber nyelv I Papp György Kötelező 3 Vizsga
BP01 Önismereti és gyülekezetismereti gyakorlat I Sógor Árpád Kötelező 2 Folyamatos
BN21 Deutsche Sprache I Antal Orsolya Opcionális 2 Folyamatos
BB71 Görög nyelv I Papp György Kötelező 3 Vizsga
BN11 English language I Kovács Zita, Szaló Réka Opcionális 2 Folyamatos
BH51 Vallástörténet I Kovács Sándor Kötelező 3 Vizsga

2. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BH52 Vallástörténet II Kovács Sándor Kötelező 3 Vizsga
BN02 Magyar nyelv és irodalom II Bilibók Renáta Kötelező 2 Collocvium
BB02 Bevezetés az Ószövetségbe II Kató Szabolcs Ferencz Kötelező 4 Vizsga
BH02 Egyetemes egyháztörténet II Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BN52 Beszédtechnika II Kelemen Csongor Kötelező 1 Collocvium
BB52 Bevezetés az Újszövetségbe II Kállay Dezső Kötelező 4 Vizsga
BB22 Héber nyelv II Papp György Kötelező 3 Vizsga
BP02 Önismereti és gyülekezetismereti gyakorlat II Sógor Árpád Kötelező 1 Folyamatos
BN22 Deutsche Sprache II Antal Orsolya Opcionális 2 Folyamatos
BB72 Görög nyelv II Papp György Kötelező 3 Vizsga
BN12 English language II Kovács Zita, Szaló Réka Opcionális 2 Folyamatos
BH31 Latin nyelv I Buzogány Dezső Kötelező 2 Collocvium

3. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BP87 Egyházzenei műfaismeret és formatan I Benkő Timea Opcionális 2 Collocvium
BS91 Ókori filozófia Pásztori-Kupán István Kötelező 3 Vizsga
BB23 Héber nyelv III Adorjáni Zoltán Kötelező 3 Vizsga
BP72R Homiletikai és liturgikai gyakorlat I Somfalvi Edit Kötelező 1 Folyamatos
BH03 Egyetemes egyháztörténet III Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BB53 Bevezetés az Újszövetségbe III Kállay Dezső Kötelező 4 Vizsga
BB03 Bevezetés az Ószövetségbe III Kató Szabolcs Ferencz Kötelező 4 Vizsga
BH32 Latin nyelv II Buzogány Dezső Kötelező 2 Collocvium
BB73 Görög nyelv III Adorjáni Zoltán Kötelező 3 Vizsga

4. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BB74 Görög nyelv IV Adorjáni Zoltán Kötelező 3 Vizsga
BB54 Bevezetés az Újszövetségbe IV Kállay Dezső Kötelező 4 Vizsga
BP88 Egyházzenei műfajismeret és formatan II Benkő Timea Opcionális 2 Collocvium
BP72R Homiletikai és liturgikai gyakorlat II Somfalvi Edit Kötelező 1 Folyamatos
BH04 Egyetemes egyháztörténet IV Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BB04 Bevezetés az Ószövetségbe IV Kató Szabolcs Ferencz Kötelező 4 Vizsga
BB24 Héber nyelv IV Adorjáni Zoltán Kötelező 3 Vizsga
BS92 Modern filozófia Rezi Elek Kötelező 2 Vizsga

5. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BH08 Protestáns egyháztörténet I Buzogány Dezső Kötelező 4 Vizsga
BN71 Kutatási módszertan Pásztori-Kupán István Kötelező 1 Folyamatos
BH05 Egyetemes egyháztörténet V Kolumbán Vilmos József Kötelező 3 Vizsga
BP21 Katekhétika I Somfalvi Edit Kötelező 4 Collocvium
BP89 Egyházzenetörténet I Benkő Timea Opcionális 2 Collocvium
BS31 Dogmatörténet I Pásztori-Kupán István Kötelező 4 Vizsga
BN61 Magyar művelődéstörténet Kovács Sándor Kötelező 3 Folyamatos
BB50 Intertestamentális kortörténet Adorjáni Zoltán Kötelező 4 Vizsga

6. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BN81 Vallásszociológia Czire Szabolcs Opcionális 2 Collocvium
BH09 Protestáns egyháztörténet II Buzogány Dezső Kötelező 4 Vizsga
BB90 Újszövetségi exegézis módszertan Kállay Dezső Kötelező 4 Folyamatos
BH06 Egyetemes egyháztörténet VI Kolumbán Vilmos József Kötelező 4 Vizsga
BP22 Katekhétika II Somfalvi Edit Kötelező 4 Collocvium
BP90 Egyházzenetörténet II Benkő Timea Opcionális 2 Collocvium
BN62 Művészettörténet Kovács Mária Márta Kötelező 1 Folyamatos
BS32 Dogmatörténet II Pásztori-Kupán István Kötelező 4 Vizsga
BB40 Ószövetségi exegézis módszertan Balogh Csaba Kötelező 4 Folyamatos

7. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BN73 Licenciátusi szakdolgozat konzultáció I Szakdolgozat témavezetője Kötelező 2 Eleget tett
BB41 Ószövetségi exegézis I Balogh Csaba Kötelező 5 Vizsga
BN27 Theologisch Deutsch I Kató Szabolcs Ferencz Opcionális 2 Folyamatos
BP11 Homiletika I Kiss Jenő Kötelező 4 Vizsga
BH07 Egyetemes egyháztörténet VII Kolumbán Vilmos József Kötelező 4 Vizsga
BN17 Teológiai angol nyelv I Somfalvi Edit Opcionális 2 Folyamatos
BH10 Protestáns egyháztörténet III Buzogány Dezső Kötelező 3 Vizsga
BB91 Újszövetségi exegézis I Adorjáni Zoltán Kötelező 5 Vizsga

8. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
BN74 Licenciátusi szakdolgozat konzultáció II Szakdolgozat témavezetője Kötelező 4 Eleget tett
BB42 Ószövetségi exegézis II Balogh Csaba Kötelező 5 Vizsga
BN28 Theologisch Deutsch II Kató Szabolcs Ferencz Opcionális 2 Folyamatos
BP40 Bevezetés a lelkigondozásba Kiss Jenő Kötelező 5 Vizsga
BP12 Homiletika II Kiss Jenő Kötelező 4 Vizsga
BB92 Újszövetségi exegézis II Adorjáni Zoltán Kötelező 5 Vizsga
BN18 Teológiai angol nyelv II Somfalvi Edit Opcionális 2 Folyamatos