Magiszterképzés - Református szakirány

A képzésről

A református egyházban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

Magiszteri felvételi vizsga

A magiszteri képzésre való jelentkezés előfeltétele a protestáns teológiai alapképzés. A magiszteri képzésre sikeres felvételi vizsga után lehet beiratkozni. A felvételi vizsgával kapcsolatos információ ezen az oldalon található.

Magiszteri záróvizsga

Magiszteri záróvizsgára jelentkezhet az a hallgató, aki eleget tett a képzés feltételeinek, sikeresen lezárta a leckekönyvét, benyújtotta magiszteri szakdolgozatát. A záróvizsgára való jelentkezését a hallgatónak írásbeli kéréssel kell jeleznie.

A záróvizsga két részből áll: a magiszteri szakdolgozat szóbeli megvédése és szóbeli záróvizsga teológiai szaktárgyakból a megadott tételsor alapján. Minden vizsga bizottság előtt történik. A vizsgákon legfeljebb egyszer lehet tételt cserélni a felelet megkezdése előtt. A tételcsere két jegyérték levonásával jár. A feleleteket a bizottság 1-től 10-ig terjedő osztályzattal értékeli. A sikeres záróvizsga alapfeltétele a legkevesebb 6-os osztályzatú magiszteri szakdolgozat és legkevesebb 5-ös szakvizsga.

A jelöltek a magiszteri képzés befejezése után (leckekönyv lezárása) három egymást követő vizsgaidőszakban jelentkezhetnek magiszteri záróvizsgára. Aki három egymást követő vizsgaidőszakban nem tesz sikeres zárvizsgát, elveszti a magiszteri megszerzéséhez való jogát.

Képzés tárgyai

A fenti képzéshez összesen 26 kurzus tartozik. A tárgyak szemeszterenkénti csoportosításban jelennek meg a listából kiválasztott tanévben érvényben levő tantervnek megfelelően.

1. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
MS41 Apologetika I Visky Sándor Béla Kötelező 3 Vizsga
MB61 Újszövetségi teológia I. Az ősegyház és az apostoli teológia Kállay Dezső Kötelező 4 Vizsga
MB11 Ószövetségi teológia I. Az ószövetségi monoteizmus problémái Balogh Csaba Kötelező 5 Vizsga
MS91 Állami egyházjog Varga Attila Kötelező 3 Vizsga
MP41 A családok lelkigondozása Kiss Jenő Kötelező 6 Vizsga
MS51 Etika I Visky Sándor Béla Kötelező 4 Vizsga

2. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
MB62 Újszövetségi teológia II. Az evangéliumok teológiája és historiográfiája Kállay Dezső Kötelező 4 Vizsga
MP42 A lelkigondozói beszélgetés elvi alapjai, szakmai és személyi feltételei Kiss Jenő Kötelező 6 Vizsga
MH10 A református egyház története a 20. században Kolumbán Vilmos József Opcionális 3 Collocvium
MS92 Felekezeti egyházjog Varga Attila Kötelező 3 Vizsga
MS42 Apologetika II Visky Sándor Béla Kötelező 3 Vizsga
MB12 Ószövetségi teológia II. Az Ószövetség teológiai és kultikus világképe Balogh Csaba Kötelező 4 Vizsga
MB81 Alkalmazott hermeneutika Kállay Dezső Kötelező 3 Vizsga
MS52 Etika II Visky Sándor Béla Kötelező 4 Vizsga

3. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
MP21 Katechétika gyakorlat I Somfalvi Edit Kötelező 4 Folyamatos
MS43 Szimbolika Visky Sándor Béla Kötelező 3 Vizsga
MP43 Lelkigondozási gyakorlat I Kiss Jenő Kötelező 4 Folyamatos
MP51 Missziológia I Horváth Levente Kötelező 6 Vizsga
MB14 Problémás ószövetségi textusok Balogh Csaba Opcionális 3 Vizsga
MS11 19. századi teológiatörténet Kovács Ábrahám Opcionális 3 Collocvium
MP11 Homiletikai és liturgiai gyakorlat I Kiss Jenő Kötelező 8 Folyamatos

4. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés
MP22 Katechétika gyakorlat II Somfalvi Edit Kötelező 4 Folyamatos
MP44 Lelkigondozói gyakorlat II Kiss Jenő Kötelező 8 Folyamatos
MP52 Missziológia II Horváth Levente Kötelező 6 Vizsga
MP12 Homiletikai és liturgiai gyakorlat II Kiss Jenő Kötelező 5 Folyamatos
MB90 János evangéliumának exegézise Adorjáni Zoltán Opcionális 3 Collocvium