Masterat în teologie

Programul de masterat în teologie protestantă pastorală se adresează celor interesați de a deveni preoți sau alți funcționari în cadrul bisericilor reformate, luterane, unitariene, în alte instituții aferente acestor biserici, sau instituții publice care colaborează cu biserica. Programul are două scopuri. În primul rând îi oferă studenților un cadru avansat de corelare a cunoștințelor teologice cu activitatea profesională, echipându-le cu fundalul necesar pentru activitatea lor viitoare în cadrul acestor instituții menționate mai sus. Pe de altă parte, acest program le oferă posibilități de aprofundare în unul din subiectele liber alese din domeniul teologiei de a efectua cercetări științifice individuale sau colective.

Competențele asigurate prin programul de studii

  • Realizarea misiunii de propovăduire a credinței în spirit irenic;
  • săvârșirea ritualurilor cultice;
  • proiectarea și elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor sacre;
  • enunțarea corectă a doctrinei și a normelor morale ale cultului/bisericii;
  • pastorația și consilierea eficientă a credincioșilor;
  • analizarea și interpretarea datelor privind istoria cultului / bisericii și a altor religii;
  • abilitarea de cercetare științifică individuală și colectivă în diferitele domenii ale teologiei;
  • aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice, respectând principiile de credință;
  • organizarea și administrarea eficientă a comunității cultului / bisericii;
  • abilitarea formulării unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue prin actualizarea conținuturilor învățării, aplicarea tehnologiilor informației și prin utilizarea limbilor străine.

Posibilități de angajare

Programul de studiu oferă cursuri de formare pentru ocuparea următoarelor posturi: preot paroh; profesor de religie în școlile medii, licee și în învățământul superior; preot de tineret; preot spital; preot penitenciar; misionar; consilier bisericesc; consilier al instituțiilor de diaconie, de misiune, de învățământ; cercetător științific în domeniul teologiei.

Lista de discipline

În prezent, există 20 cursuri înregistrate pentru acest program de studiu. Cursurile sunt grupate pe semestru în funcție de anul de studiu selectat din lista de mai jos.

1. semestru

Cod Titlu curs Cadru didactic Tip Credit Examinare
MS51 Etică creștină aplicată Visky Sándor Béla Impusă 4 Examen
MB81 Hermeneutică biblică Kállay Dezső Impusă 3 Examen
MH10 Istoria bisericii reformate în sec. 20 Kolumbán Vilmos József Opțională 3 Colocviu
MB11 Concepte ale divinității în Vechiul Testament Balogh Csaba Facultativă 5 Examen
MB65U Transformarea instinctelor de bază. Texte din timpul creştinătăţii antice Czire Szabolcs Opțională 5 Examen
MP41 Pastorația cuplurilor și familiilor Kiss Jenő Opțională 4 Examen
MS91 Drept canonic Varga Attila Facultativă 3 Colocviu

2. semestru

Cod Titlu curs Cadru didactic Tip Credit Examinare
MS92 Dreptul canonic al cultelor religioase Varga Attila Opțională 3 Examen
MP14 Seminar avansat de omiletică Kiss Jenő Opțională 3 Pe parcurs
MS52 Etică socială Visky Sándor Béla Impusă 4 Examen
MB12 Conceptele cultice și politice ale Vechiului Testament Balogh Csaba Facultativă 4 Examen
MP42 Identitate pastorală profesională Kiss Jenő Impusă 6 Examen

3. semestru

Cod Titlu curs Cadru didactic Tip Credit Examinare
MH11U Martirologie protestantă Kovács Sándor Opțională 3 Colocviu
MP11 Practica liturgică și omiletică I Kiss Jenő Impusă 8 Pe parcurs
MP43 Practică pastorală I Kiss Jenő Impusă 4 Pe parcurs
MS43 Simbolică Visky Sándor Béla Impusă 3 Examen
MS90 Filosofia religiei Rezi Elek Impusă 5 Examen
MB14 Texte controversate în Vechiul Testament Balogh Csaba Opțională 3 Examen

4. semestru

Cod Titlu curs Cadru didactic Tip Credit Examinare
MP22 Practica in catehizare II Somfalvi Edit Impusă 4 Pe parcurs
MP12 Practică liturgică și omiletică II Kiss Jenő Impusă 5 Pe parcurs