A családok lelkigondozása

A hallgatók ismerjék meg és értsék meg a rendszerszemléletet és a kontextuális szemléletet, azok hátterét és sajátos nyelvezetét és sajátítsák el ezeket.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A családi létezés törvényszerűségeinek és alapvető motivációinak felismerése és megértése; A családi bonyodalmak felismerése és megértése; A családtagok és a család hatékony segítése.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 150
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 90
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 28
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 122

Vizsgáztatás

A hallgatók zárthelyi dolgozatban bizonyítják, hogy értik a leadott anyagot, ismerik annak jelentőségét a családok segítésében és átlátják annak alkalmazási lehetőségeit.