Homiletikai műhely

Csoportban gyakorolni az istentisztelet előkészítését, illetve annak egyes lépéseit a szaktanár vezetésével.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyülekezeti helyzet homiletikai jelentőségének felismerése és leírása; A bibliai szöveg homiletikai, vagyis prédikációra néző magyarázása; A megtalált bibliai üzenet pontos megfogalmazása és alkalmazása; Prédikációvázlat és és prédikáció megírása; Az istentisztelet egészének előkészítése. Reflektálás az előkészületre.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 60
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 18
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 32

Vizsgáztatás

Az értékelés az órai tevékenység alapján történik.