A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2005

Rezi Elek --- Utrecht · 2005
In: Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in the Netherlands (2005), 43-47

Credimus Unus Deum. Theological Conference in Utrecht, Leiden, Zwole (The Netherlands), 18th-25th of May, 2005.

Papp György --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 70-83
Kovács Sándor --- Kraków · 2005
In: Szczuki, Lech Faustus Socinus and His Heritage (Polish Academy of Arts and Sciences 2005), 455-466
Czire Szabolcs --- Utrecht · 2005
In: Tina Geels Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in the Netherlands (2005), 56-59
Visky Sándor Béla --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 644-676
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 259-295
Geréb Zsolt --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 608-616
Pásztori-Kupán István --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 677-683
Visky Sándor Béla --- 2005
In: Caietele Echinox (2005), 16-18
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
Palkovits Miklós --- 2005
In: Magyar Orvosi Nyelv 2 (2005), 11-48
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2005
In: Unitatea Bisericii, accente eclesiologice pentru mileniul III (Limens 2005), 328-336
Papp György --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 187-197
Kiss Jenő --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph, Tobler, Stefan Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 85-93
Czire Szabolcs --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 131-180
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 537-548
Geréb Zsolt --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 103-117
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Pannonhalmi Szemle 13 (2005), 22-33
Kozma Zsolt --- 2005
In: Sárospataki Füzetek (2005), 129-135
Sógor Árpád --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 617-643
Geréb Zsolt --- Nagyszeben · 2005
In: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranță, înnoire și unitate în Europa. Sibiu, 19 aprilie 2005 (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 2005), 23-31
Benkő Timea --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 39-69
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 692-705
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2005
In: Adorjáni Zoltán Sacra Scripta 3 (Protestáns Teológiai Intézet 2005), 101-115
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 597-607

2004

Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2004
In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
Buzogány Dezső --- 2004
In: Református Szemle (2004), 514-524
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 249-258
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 62-73
Balogh Csaba --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 3-20

Némely elszórtan jelentkező közvetlen utalás mellett, amely a prófécia későbbi korban való recepciójával foglalkozik, találunk egynéhány közvetett utalást is a prófétai szövegek egymással való kapcsolatát illetően. E tanulmánynak az a célja, hogy a prófétai tradíció jelenlétét és szerepét vizsgálja olyan szövegek esetében, amelyeket tárgyuknál fogva idegen népek elleni próféciáknak nevezünk.

Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 437-443
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Gyarmati Zsolt, Geambasu Réka Rodosz tanulmányok. Közgazdaság-, jog- és történettudomány (2004), 284-307
Kozma Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 123-129
Golka, F. W. --- 2004
In: Currents in Biblical Research 2 (2004), 153-177
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 71-85
Geréb Zsolt --- Bécs · 2004
In: Die Bibel als Buch der Bildung. Festschrift für Gottfried Adam zum 65. Geburtstag (LIT Verlag 2004), 147-158
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 105-139
Geréb Zsolt --- Szeged · 2004
In: Benyik György Világi közösség - Vallási közösség. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged - 2003 (JATE Press 2004), 123-134
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 212-214
Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 160-170
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 77-85
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 57-81
Rezi Elek --- Kolozsvár · 2004
In: Frunză, Sandu Paşi spre integrare. Religie şi drepturile omului în Romania (Lime 2004), 47-50

Conferinţă organizată de Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Istorie -Filozofie, Catedra de Filozofie Sistematică si SACRI.

Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 259-276
Kovács Sándor --- Manchester · 2004
In: Smith, Leonard Unitarian to the Core. Unitarian College Manchester 1854-2004 (2004), 143-160
Rezi Elek --- Prague · 2004
In: Reed, Clifford M. A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40

Theological Confrerence, Geneva, 24th-26th October 2004.

Papp György --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 284-287
Kiss Jenő --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76
Kolumbán Vilmos József --- Barót · 2004
In: Máthé János A magyarhermányi református egyházközség története (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2004), 7-12

Oldalak