A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2019

Benkő Timea --- 2019
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 139-152

árosi Andor és id. Kiss Béla neve elválaszthatatlan a 20. századi erdélyi magyar evangélikus liturgia megújításának történetétől. Az első világháború borzalmait követően a nyugati kereszténység egyházai arra törekedtek Európa-szerte, hogy beinduljon egy belső megújulás, amelyet az istentiszteleti élet megújítása is kísért. Ez a megújulási és megújítási folyamat a magyar lutheránus egyházakban is beindult.

Benkő Timea --- 2019
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2019 (2019), 177-188

2018

Benkő Timea --- 2018
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 63 (2018), 183-196
Benkő Timea --- 2018
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 70-84

Ebben a tanulmányban az úgynevezett a „régi-új” énekekkel foglalkozunk, vagyis azzal a kérdéssel, hogy miképpen érvényesül a kontrafaktum módszere a gyülekezeti énekek megalkotásában. Ha pedig azt is megvizsgáljuk, hogy a reformációtól kezdve napjainkig miként születnek új énekek ezzel a módszerrel, és hogy a bibliai „új ének” megjelölés mennyire jellemző ezekre is, akkor a kérdés már nem csak történeti szempontból lehet érdekes.

Benkő Timea --- Kolozsvár · 2018
In: Kolumbán Vilmos József A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 22-35
Benkő Timea --- 2018
In: Református Szemle 111 (2018), 397-409
Benkő Timea --- Marosvásárhely · 2018
In: Ötvös József, Berekméri Árpád Róbert, Gálfalvi Ágnes Protestáns Marosvásárhely (Dokumentum Egyesület-Lector Kiadó 2018), 130-134

2017

Benkő Timea --- 2017
In: Korunk 28 (2017), 53-64
Benkő Timea --- 2017
In: Keresztény Magvető 123 (2017), 201-217
Benkő Timea --- Münster · 2017
In: Fata, Márta, Schindling, Anton Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Aschendorff Verlag 2017), 669-692
Benkő Timea --- Kolozsvár · 2017
In: Kolumbán Vilmos József Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 9-27

2014

Benkő Timea --- Kolozsvár · 2014
In: Beyer Aurél Ágenda-tanulmány (Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház 2014), 11-20

2012

Benkő Timea --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 143-157

2011

Benkő Timea --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 327-339

2010

Benkő Timea --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 161-178

2008

Benkő Timea --- 2008
In: Theológiai Füzetek 1 (2008), 75-118