Járosi Andor és az erdélyi evangélikus lelkészek baráti közössége (Csernátfalusi Szövetség).

Benkő Timea: Járosi Andor és az erdélyi evangélikus lelkészek baráti közössége (Csernátfalusi Szövetség).. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): A reformáció századai. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 31. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 196-208