Lista de cursuri

Kovács Sándor · Cred 3 · Sem 4 · Tavaszi

Scopul subiectului: a suplini viitorii preoţi cu material auxiliar de catehetică şi de predică. Scopul seminariilor nu este cercetarea ştiinţifică a martirologiei protestante, ci aplicarea și folosirea rezultatelor în practica pastorală cotidiană.

Kovács Sándor · Cred 3 · Sem 4 · Tavaszi
MH20 · Paleografie

Însușirea unor noțiuni generale de paleografie.
Dezvoltarea capacității de descifrare și interpretare a izvoarelor păstrate în arhivele parochiale.
Fundamentarea capacității de a realiza conexiuni teologice, istorice, liturgice și istorice.