Articole și studii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2010

Kozma Zsolt --- 2010
In: Pannonhalmi Szemle 18 (2010), 7-19
Pásztori-Kupán István --- Gyulafehérvár · 2010
In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Altip 2010), 19-41
Michielsen, May --- 2010
,
Wim --- 2010
,
Leen --- 2010
In: Összetartozásban: A Kontextuális segítésről (2010), 9-15
Rezi Elek --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 5-21
Kolumbán Vilmos József --- Pécs · 2010
In: Kupa László Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem 2010), 80-90
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Studii Teologice (2010), 29-52
Kállay Dezső --- Kolozsvár · 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (Institutul Teologic Protestant 2010), 103-122
Rezi Elek --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 363-376
Rezi Elek --- Kolozsvár · 2010
In: Gondolat-kísérletek Szabédi László életművében (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2010), 57-83
Buzogány Dezső --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 261-272
Kovács Sándor --- Kolozsvár · 2010
In: Brandes, Dieter, Grajdian, Vasile, Olga Lukacs Kurze Geschichte der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Siebenbürgen. Healing of Memories. Brücke zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen (Presa Universitară Clujeană 2010), 149-174
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 372-382
Geréb Zsolt --- 2010
In: Plērōma. Studii și cercetări teologice 12 (2010), 0-0
Benkő Timea --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 161-178
Kovács Sándor --- Kolozsvár · 2010
In: Bocșan, Nicolae, Brandes, Dieter, Olga Lukacs Evoluția Instituțiilor Episcopale din Transilvania. Partea I. De la începuturi până la 1740. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi și Religii (Presa Universitară Clujeană 2010), 153-164
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 163-176
Juhász Tamás --- Nagyszeben · 2010
In: Moșoiu, Nicolae Relevanța operei lui Ion Bria pentru viața bisericească și socială actuală (Universitatea Lucian Blaga 2010), 203-2010
Balogh Csaba --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 9-31

Isten, aki megbán valamit, aki változtat egy korábbi döntésén – egyike azoknak a különös képzeteknek, amelyeket egyik holland professzor ilyen cím alatt foglalt össze tanulmányában: „Isten árnyoldalai az Ószövetségben”. Ezek a képek jelentős szerepet játszanak abban, hogy sok mai bibliaolvasó közelebb érzi magához azt az Újszövetséget, amelyben Jézus Istennek a „fényesebb” arcát jelentette ki. De mit jelent az, hogy Isten megbán valamit? Egyáltalán használhatjuk-e ezt a kifejezést Istennel kapcsolatban? Nem zárja-e ki tökéletessége azt, hogy ő bármit is megbánjon?

Geréb Zsolt --- 2010
In: Sacra Scripta 8 (2010), 132-146
Adorjáni Zoltán --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 57-74
Adorjáni Zoltán --- 2010
In: Igazság és élet 4 (2010), 543-551
Kozma Zsolt --- Kolozsvár · 2010
In: Tegnap, ma és örökké (Erdélyi Református Egyházkerület 2010), 126-130
Kozma Zsolt --- Kolozsvár · 2010
In: Tegnap, ma és örökké (Erdélyi Református Egyházkerület 2010), 9-59
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 40-50
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 421-434
Adorjáni Zoltán --- 2010
In: Cercetări Biblice 4 (2010), 52-62
Kovács Sándor --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 124-144
Rezi Elek --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 243-258
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 636-648
Kovács Sándor --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 273-285
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 496-509
Pásztori-Kupán István --- Grand Rapids · 2010
In: Dennison, James T. Reformed Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation 2 (Reformation Heritage Books 2010), 132-139
Kiss Jenő --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 179-191
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Keresztény Szó 21/5 (2010), 19-26
Balogh Csaba --- 2010
In: Igazság és élet 4 (2010), 15-24
Geréb Zsolt --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 75-102
Visky Sándor Béla --- 2010
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2010), 44-53

The spiritual atmosphere can be pure and impure, life nourishing or stifling. The physical atmosphere can also be pure or polluted, life nourishing or stifling. In this context pure air means the abundance of man’s physical living conditions, the pureness and the absence of harm in the whole ecological system, ensuring man’s living space. It also means the balance, which has to exist between the food- and energy resources of our planet for the daily needs of its 7 billion inhabitants.

Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Studia Theologica Debrecinensis 3 (2010), 77-94
Kiss Jenő --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 461-472
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Magyar Református Nevelés XI (2010), 54-69
Rezi Elek --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 276-289
Kállay Dezső --- Debrecen · 2010
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 287-308
Kovács Sándor --- Gyulafehérvár · 2010
In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Altip 2010), 191-206
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 195-218
Koppándi Botond Péter --- Kolozsvár · 2010
In: Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2010), 48-50
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 276-292
Juhász Tamás --- Leiden · 2010
In: Beek, Abraham van de Freedom of Religion (Brill Academic Publishers 2010), 31-41

2009

Pásztori-Kupán István --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 573-594
Adorjáni Zoltán --- 2009
In: Református Szemle 103 (2009), 649-658

Pages