Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989)

Kurta József: Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989). In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 25. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2019. 456-477