Practical Theology

Az egyes teológiai diszciplínákban erősen jelen van az interdiszciplinritás. Ennek oka, hogy a teológiai tudományágak rá vannak utalva a társtudományok ismereteire. A teológiai és nem-teológiai diszciplinák markáns jelenléte az egyes teológiai diszciplínák oktatásában egyfelől színessé, másfelől szerteágazóvá teszi az adott szaktárgyat. Ugyanakkor megnehezíti a teológiai diszciplínák közötti összefüggések kidomborítását.
A kutatás célja felmutatni, hogy melyik az a tudás-mélységet mind a teológiai mind a nem-teológiai diszciplínák esetében, amely segíti a lelkipásztorképzést.

Az egészségpszichológia alapfogalmainak, az elméletek és az eredmények megismerése mellett a diák a sajátos, lelkészi hivatás jellegzetességeiből fakadó egészséget fenyegető faktorokra is rálátást nyer.

A személyiségpszichológia segít a lelkészségre készülő hallgatónak, hogy megismerje az emberek közötti személyiségbeli különbségek eredetét és megnyilvánulási formáit. Az alapismeretek elsajátítása által felkészül arra, hogy az iskolai, kórházi vagy gyülekezeti közegben ismerje fel az emberi motivációkat és szükségleteket, ugyanakkor fontos ismeretekre tegyen szert saját személyiségének nyilvánvaló és rejtett működését illetően.

A lelkészségre készülő hallgató megismerkedik a lélektan fontosabb alapfogalmaival, megérti az embernek a fogamzástól a halálig tartó bio-pszicho-szociális változásait, felismeri az életkori sajátosságokat, érti az érzelmi-kognitív-erkölcsi fejlődés összefüggéseit, illetve az interperszonális kapcsolataiban értő és megértő módon tud kommunikálni.

A posztmodern fogalma összetett jelenségre utal, amely kiterjed az élet legtöbb területére. Ez a jelenség inkább burkoltan van jelen a világunkban, hatásait főként közvetett módon fejti ki. Emiatt elsősorban nem egészként, hanem elemeiben ragadható meg.

Pages

Subscribe to Practical Theology