A Ferencz József-féle Káté átdolgozásai és kiadásai

Elek Rezi: A Ferencz József-féle Káté átdolgozásai és kiadásai. In: Keresztény Magvető 124.4 (2018), 500-518. pp.

A szerző, a Ferencz József unitárius püspök által szerkesztett, 1864-ben kiadott és napjainkban is használatban levő unitárius káté fontosabb átdolgozásait (1879, 1947, 1973) elemzi és az évenkénti kiadásokat mutatja be.