Vásárhelyi János és az erdélyi református liturgia ügye

Kurta József: Vásárhelyi János és az erdélyi református liturgia ügye. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok.. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 27.. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2020. 388-403

Vásárhelyi János (1888-1960) 1925-ben kapcsolódott bele az Erdélyi Református Egyházkerület liturgiát érintő munkálataiba, főjegyzőként az 1929-es liturgiareform adminisztratív részében volt jelentős szerepe, majd püspökként 1950-ben saját szerkesztésében új ágendáskönyvet adott ki. A tanulmány Vásárhelyi liturgia körüli tevékenységét és annak hatásait vizsgálja.