Az oktatási infrastruktúra a 17-18. században a vizitációs jegyzőkönyvek alapján

Vilmos József Kolumbán: Az oktatási infrastruktúra a 17-18. században a vizitációs jegyzőkönyvek alapján. In: Csorba Dávid (ed.): ...Tanácsaid hűség és igazság. Reformáció öröksége 7. Budapest-Sárospatak: Károli Gáspár Református Egyetem-Tiszáninneni Református Egyházkerület 2021. 2. vol. 263-274