Az oktatási infrastruktúra a 17-18. században a vizitációs jegyzőkönyvek alapján

Kolumbán Vilmos József: Az oktatási infrastruktúra a 17-18. században a vizitációs jegyzőkönyvek alapján. In: Csorba Dávid (szerk.): ...Tanácsaid hűség és igazság. Reformáció öröksége 7. Budapest-Sárospatak: Károli Gáspár Református Egyetem-Tiszáninneni Református Egyházkerület 2021. 2. köt. 263-274