Kálvin-kötetek a régi erdélyi könyvtárakban

Ősz Sándor Előd: Kálvin-kötetek a régi erdélyi könyvtárakban. In: Gáborjáni Szabó Botond (ed.): Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről. Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégium Nagykönyvtár 2011. 149-188