"Váljatok általmenőkké!" Evangéliumi forrástanulmányok

Szabolcs Czire: "Váljatok általmenőkké!" Evangéliumi forrástanulmányok. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2013. 1. vol. 213 pp. ISBN 9786069349809

Az Újszövetség összefüggésében a „forrás” kifejezés többféle jelentést hordoz, legalább hármat: a bibliai szövegek mögötti írott források, a Bibliába be nem került, azaz forrás-formában megmaradt iratok és a történeti Jézus személyére mutató keresztény és nem-keresztény források jelentését. Az evidensen túl az akadémiai világ nagyon eltérően gondolkozik mindhárom forrás-kérdés terén.

A kötet tartalmazza Tamás evangéliumának első szöveghű kritikai fordítását, bemutatja a Máté és Lukács evangéliuma mögött álló Beszéd-forrás (Q-forrás) kutatástörténetét és rekonstruálási folyamatát, vizsgálja Tamás evangéliuma és a szinoptikus evangéliumok irodalmi kapcsolatát, párhuzamba állítva mutatja be a bibliai evangéliumok és a külső források parallel szövegeit, valamint részletesen ismerteti és elemzi a Jézusra utaló keresztény és nem-keresztény forrásokat.