Backamadarasi Kiss Gergely kéziratos kátémagyarázata és teológiai meggyőződése

Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely kéziratos kátémagyarázata és teológiai meggyőződése. In: Adorjáni Zoltán (ed.): Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2006. 586-597