A lelkigondozói beszélgetés elvi alapjai, szakmai és személyi feltételei

Az előadások megismertetik a hallgatóval a lelkigondozói kapcsolat/beszélgetés szakmai és személyi aspektusait. Első lépésben megalapozzák a lelkigondozói beszélgetés elméletét. Ennek érdekében körvonalazzák a releváns nyelvelméleteket (mediális nyelvhasználat, dialogikus nylvfilozófia)és a legfontosabb kommunikációs módozatokat (verbális, nonverbális, paraverbális), a releváns kommunikációs elméleteket (a kommunikáció különböző szintjeit, a tanzankcióanalízis koncepcióját) és a kommunikáció dinamikáját. Ezt követően bemutatják az egyszeri rövid, illetve a több alkalomra kiterjedő lelkigondozói beszélgetés dinamikáját. Az előadások második tömbje a beszélgetésvezetéshez szükséges szakmai és személyi kompetenciákat tárgyalja.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a jelenlét és a beszélgetés gyógyító szerepét, a kommunikáció törvényszerűségeit, valamint a lelkigondozáshoz szükséges szakmai és személyi kompetenciák tartalmát. Ezek az ismeretek képessé teszik őt a lelkigondozói beszélgetés hatékony vezetésére. A hallgató képes reflektálni a lelkigondozói szolgálatára, a reflexiót pedig felhasználja a tapasztalatalapú tanulásra .

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 2 2 0
56 óra/szemeszter 28 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 126
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 70

Vizsgáztatás

Az írásbeli vizsga során a teljes félévi anyagot átfogó kérdéseket kell megválaszolni. A hallgató így tanúsíthatja, hogy elsajátította a lelkigondozói beszélgetés elméleti alapjait, és ismeri lelkigondozásban elengedhetetlen szakmai és személyi kompetenciákat.

Bibliográfia

Könyv