A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2001

Adorjáni Zoltán --- 2001
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 56 (2001), 24-54
Czire Szabolcs --- 2001
In: Keresztény Magvető 107 (2001), 37-54
Buzogány Dezső --- 2001
,
Kolumbán Vilmos József --- 2001
,
Ősz Sándor Előd --- 2001
,
Szabó Csilla Andrea --- 2001
In: Református Szemle 94 (2001), 187-201
Kiss Jenő --- 2001
In: Református Szemle 94 (2001), 211-214
Buzogány Dezső --- 2001
In: Református Szemle (2001), 378-379
Adorjáni Zoltán --- 2001
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2 (2001), 107-121
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2001
In: Jakabffy Tamás Beszéd a láthatatlanról. Teológiai és egyházi írások (Glória Kiadó 2001), 49-66
Rezi Elek --- H. N. · 2001
In: Steers, David European Perspectives on Communion (Ulster Unitarian Christian Association for the European Liberal Protestant Network 2001), 41-47
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2001
In: Ney, Philip-G., Peeters-Ney, Marie A. Abortusztúlélők (Koinónia 2001), 5-21
Adorjáni Zoltán --- Szeged · 2001
In: Benyik György Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (JATE Press 2001), 109-118

2000-2001

Kurta József --- 2000-2001
In: Magyar Egyházzene 8 (2000-2001), 205-213

2000

Adorjáni Zoltán --- 2000
In: Keresztény Szó 11 (2000), 1-9
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2000
In: Jézust szerető asszonyok (Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége 2000), 21-33
Juhász Tamás --- 2000
In: Confessio 4 (2000), 13-19
Kiss Jenő --- Kolozsvár · 2000
In: Somogyi Botond Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 57-62
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2000
In: La Rochelle-i Hitvallás (Koinónia 2000), 5-24
Kovács László Attila --- 2000
In: Jer, örvendjünk keresztyének. Teológiai tanulmányok (2000), 49-67
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2000
In: Jézust szerető asszonyok (Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége 2000), 87-93
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2000
In: Somogyi Botond Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 125-132
Pásztori-Kupán István --- 2000
In: Sárospataki Füzetek 4 (2000), 23-43
Kovács Sándor --- Kolozsvár · 2000
In: Gaal György A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben (2000), 316-334
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2000
In: Somogyi Botond Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 63-73
Kolumbán Vilmos József --- 2000
In: Erdővidéki lapok 1 (2000), 10-14
Kurta József --- 2000
In: Quo Vadis 14-15 (2000), 18-24
Pásztori-Kupán István --- 2000
In: Református Szemle 93 (2000), 317-336

1999

Adorjáni Zoltán --- 1999
In: Igehirdető 10 (1999), 80-84
Rezi Elek --- Kolozsvár · 1999
In: Lakiteleki Unitárius Emléknapok (Unitárius Egyház 1999), 15-21
Adorjáni Zoltán --- 1999
In: Keresztény Szó 10 (1999), 20-23
Rezi Elek --- Kolozsvár · 1999
In: Lakiteleki Unitárius Emléknapok (Erdélyi Unitárius Egyház 1999), 15-21
Czire Szabolcs --- 1999
In: Keresztény Magvető 105 (1999), 16-28
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 1999
In: Imre Lajos: Önéletírás (Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék 1999), 7-15
Adorjáni Zoltán --- 1999
In: Keresztény Szó 10 (1999), 4-6

1998

Adorjáni Zoltán --- 1998
In: Keresztény Szó 9 (1998), 10-14
Kiss Jenő --- 1998
In: Református Szemle 91 (1998), 5-11
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 1998
In: Erdélyi Református Naptár az 1999. évre 1998 (Erdélyi Református Egyházkerület 1998), 109-119
Adorjáni Zoltán --- 1998
In: Keresztény Szó 9 (1998), 18-23
Kovács Sándor --- 1998
In: Keresztény Magvető 104 (1998), 62-65
Rezi Elek --- 1998
In: Keresztény Magvető 104 (1998), 216-221
Kiss Jenő --- Erlangen · 1998
In: Klein, Hans, Köber, B. W., Schlarb, E. Kirche – Geschichte – Glaube. Festschrift für Hermann Pitters (1998), 42-53
Adorjáni Zoltán --- 1998
In: Keresztény Szó 9 (1998), 23-27

1997

Czire Szabolcs --- 1997
In: Keresztény Magvető 104 (1997), 38-48
Geréb Zsolt --- Wuppertal · 1997
In: Dahling-Sander, Christoph, Ernst, Margit, Plasger, Georg Herausforderte Kirche. Anstösse - Wege -Perspektiven. Eberhard Busch zum 60. Geburtstag (Foedus Verlag 1997), 41-48
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 1997
In: Buzogány Dezső Táborvezetők könyve (Erdélyi IKE Táborvezető Tanfolyama 1997), 7-16
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 1997
In: Buzogány Dezső Táborvezetők könyve (Erdélyi IKE 1997), 16-26
Szabó Árpád --- 1997
In: Keresztény Magvető 103 (1997), 3-8
Juhász Tamás --- 1997
In: Confessio 2 (1997), 40-45
Rezi Elek --- Kolozsvár · 1997
In: Balázs Ferenc Emlékkönyv (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1997), 9-17

1996

Adorjáni Zoltán --- 1996
In: Református Szemle 89 (1996), 133-138
Szabó Árpád --- 1996
In: Keresztény Magvető 102 (1996), 5-10

Oldalak