Articole și recenzii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2015

  1. Kállay Dezső: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata. In: Református Szemle 108 (2015), 688-693

2012

  1. Kállay Dezső: Juhász Tamás életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 383-386
  2. Kállay Dezső: Juhász Tamás irodalmi munkássága. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 387-391

2004

  1. Kállay Dezső: Geréb Zsolt: A Tesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata. In: Az Út 30 (2004), 157-159