Publicațiile lui Geréb Zsolt

Cărți

Studii

2019

2016

2015

2013

2009

2007

2006

2005

2004

2002

1997

1995

Articole scurte și notiții

Cărți editate

Lectorare profesională, lectorare lingvistică, activități prepress

Geréb Zsolt : Teológiai tanulmányok (2005-2016)
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2016. 302 pp. | ISBN 9789737971951

Az Újszövetségi tanulmányok (1969-2004) című kötet után Geréb Zsolt egy újabb kiadványt állított össze, melybe azokat a teológiai dolgozatokat gyűjtötte egybe, melyeket tanári szolgálata harmadik évtizedében, illetve nyugdíjba vonulása után írt. Tartalmi szempontból ez a gyűjtemény három részre tagolható: teológiai dolgozatok, igetanulmányok, recenziók. A tanulmányok...

Geréb Zsolt : Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület - Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 264 pp.

A mai Efézusi levélkutatás irodalma igen gazdag. Ezt az új exegetikai termést szándékoztam összefoglalni és alkalmazni a magyar olvasók számára. Az Efézusi levél az ún. páli iskola tanítását képviseli, amely azzal a szándékkal foglalja össze Pál apostol hagyatékát, hogy azt egy új egyházi-gyülekezeti élethelyzetre alkalmazza. Mintaszerű az az eljárás, amellyel a...

Geréb Zsolt : A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2010. 274 pp.

A magyar nyelvű teológiai irodalomban az utóbbi 25 évben nem született önálló kommentár a Kolossé levélről. Ifj. Varga Zsigmond magyarázata folytatásban jelent meg a Református Egyház című folyóiratban az 1953–54-es évfolyamokban. Békési Andor és Szathmári Sándor összefoglaló értelmezése a Jubileumi Kommentár első és második kiadásában jelent meg (Jubileumi Kommentár,...

Geréb Zsolt : A Thesszalokikabeliekhez írott levelek magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2003. 196 pp.