Curriculum Vitae - Kolumbán Vilmos József

Date personale

Anul nașterii: 1974
Locul nașterii: Baraolt, jud. Covasna

Contact

birou: et. 1. / cam. 138.
email: vkolumban@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744581289

Pregătire profesională

1988/09 - 1990/06 Liceu Grupul Şcolar Baróti Szabó Dávid
1990/09 - 1992/06 Liceu Liceul Teologic Reformat din Cluj Napoca
1993/10 - 1998/06 studii universitare (teologie) Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2001/09 - 2005/05 studii de doctorat Școala de Doctori - Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Ungaria

Diplome

1993/06 diplomă de bacalaureat Liceul Teologic Reformat din Cluj Napoca
1998/06 diplomă de licenţă Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
1999/07 diplomă de calificare pastorală Consiliul de Calificare pastorală - Eparhia Reformată din Cluj și Oradea
2005/06 diplomă de doctorat Școala de Doctori - Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Ungaria

Locuri de muncă / Activitate educațională

1998/09 - 2000/01 preot capelan suplinitor Parohia Reformată Belin
1999/12 - 2002/05 preparator universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2002/06 asistent universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2004/10 lector universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2012/10 conferenţiar universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2014/10 profesor universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca

Granturi de studii și de cercetare

2000/09 - 2002/06 bursă de cercetare Fundaţia Sapientia
2002/06 - 2003/06 grant de cercetare Fundaţia Sapientia
2003/09 - 2004/06 bursa de cercetare Fundaţia Sapientia
2004/09 - 2007/06 bursa de cercetare Grant CNCSIS
2005/09 - 2006/06 bursa de cercetare Fundaţia Arany János - Ungaria
2006/09 - 2007/05 grant de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2006/09 - 2007/06 bursa de cercetare Ungaria- Szülőföld Alap
2007/09 - 2008/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2008/09 - 2009/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2009/09 - 2010/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2010/09 - 2011/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2011/09 - 2012/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2012/09 - 2013/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2013/09 - 2014/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2014/09 - 2015/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2015/09 - 2016/05 bursa de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2016/09 grant de cercetare Magyar Tudományos Akadémia - Bolyai János Ösztöndíj
2000/09 - 2002/05 bursa de cercetare Fundaţia Sapientia

Membru în societăți științifice

2001/07 membru Coetus Theologorum
2008/08 membru Collegium Doctorum Biserica Reformată din Ungaria
2008/06 membru Corporaţia Doctorilor a Academiei Maghiare de Ştiinţe
2012/05 membru Asociaţia Pokoly
2008/09 membru Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Stiinte

Alte funcții oficiale

2013/04 membru Comisia Teologică şi Ecumenică a Sinodului Bisericii Reformate din România
2012/12 membru Adunarea Generală a Eparhiei Reformate din Ardeal
2007/06 membru în colectiva de redacţie Református Szemle
2010/01 membru în colectiva de redacţie Studia Doctorum Theologiae Protestantis
2018/12 membru Sinodul Bisericii Reformate din România
2013/01 presedinte Comisia Bibliotecii Parohiale-Biserica Reformata din Transilvania

Prestigiul profesional

2012/10 - 2016/02 prodecan Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2020/03 rector Institutul Teologic Protestant Cluj Napoca