Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom. A reformáció első generációi

Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid (ed.): Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom. A reformáció első generációi. Budapest: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport 2022. 254 pag.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021. április 30-án konferenciát szervezett Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, melynek témája a korai reformátorokhoz kapcsolódó prédikációk és a prédikációtörténet vizsgálata volt. Az alapvetően Erdélyre és Magyarországra, valamint a magyar nyelvű prédikációs anyagra koncentráló konferencia a 16. századi prédikációkkal kapcsolatban vizsgálta unitárius, katolikus, lutheránus és református prédikátorok, kötetek, korpuszok, kéziratos és nyomtatott források történetét. E kötet a konferencián elhangzott előadások bővített, írott változatát tartalmazza. Az első blokkban az unitárius, a másodikban a katolikus, míg a harmadikban a protestáns anyagra koncentráló kutatások, összesen tizenkét tanulmány részletes képet ad a 16. századi szöveghagyomány értelmezési lehetőségeiről és továbbéléséről, valamint a folyó kutatások új eredményeiről, új irányairól.

A kiadvány elérhető és letölhető a KPTI repozitóriumában az alábbi linken:
https://repo.proteo.hu/hu/publication/5958

A kiadvány elérhető a kutatócsoport honlapján is ezen a linken:
https://unitpred.elte.hu/kiadvanyok