Credință cu cunoștință (IV)... Conferința științifică a studenților de teologie

Balogh Csaba, Bíró Beatrix: Credință cu cunoștință (IV)... Conferința științifică a studenților de teologie. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Wednesday, 2022, Mai 18 - 14:00

La conferința științifică a studenților de teologie vor prezenta rezultatele cercetărilor din domeniul teologiei 7 studenți din Institutul Teologic Protestant, Facultatea de Teologie Reformată, respectiv Facultatea de Teologie Romano-Catolică a UBB.

Prelegere de deschidere

Éles Éva: Întâlniri misterioase - Sufletele din închisoare în contextul lui 1 Petru 3,18-22

1 Petru 3:18-22 este un text ciudat și unul dintre cele mai greu de înțeles din Scriptură. Pericopa mărturisește că moartea, învierea și înălțarea lui Hristos, răscumpărarea Sa, este mult mai extinsă în spațiu și timp decât am putea crede la prima vedere. Prelegerea își propune să marcheze coordonatele exegetice și teologice ale misterioasei întâlniri dintre Hristos și sufletele din închisoare. Vor fi explorate trei întrebări: Cine sunt aceste suflete? Despre ce le-a predicat Hristos? Când a avut loc întâlnirea?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sponsor