1 Thesszalonika 4:9-12

Bevezető: Pál apostol: Túl az első térítő úton, túl a jeruzsálemi zsinaton, ahol elismerik apostolságát és elfogadják, hogy a pogányok közé megy. KB Húsz évvel vagyunk Jézus Krisztus halála és feltámadása után, még minden nagyon friss, az apostol még aránylag fiatal és tetterős. Filippiben jártak Timótheussal és Szilvánuszal vagy Szilásszal, ott komoly üldöztetés miatt Thesszalonikába mennek és az Apostolok Cselekedetei alapján 3 szombaton prédikál Pál a zsinagógában.

Subscribe to 1 Thesszalonika 4:9-12