Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Geréb Zsolt : Péter első levelének magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2015. 194 pag.

Luther Márton szerint Péter apostol első levele az újszövetségi kánon egyik legfontosabb könyve, mivel nyomatékosan kiemeli Jézus Krisztus kereszthalálának megváltó erejét. A levél célja, hogy útmutatást és bátorítást nyújtson a diaszpórahelyzetben élő Krisztus-hívőknek abban az időben, amikor a Római Birodalomban Domitianus császár idejében részlegesen már elkezdődött a...

Geréb Zsolt : Neutestamentliche Studien
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 202 pag. | ISBN 9789737971814

Dieses Buch ist ein Sammelband mit der Arbeiten des Authors über grundsätzliche neutestamentliche Themen, wie Hermeneutik und paulinische Theologie.

Geréb Zsolt : Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, Institutul Teologic Protestant, 2012. 264 pag. | ISBN 9789737971661

Az Efézusi levél kutatásának mai irodalma igen gazdag. Ezt az új exegetikai termést szándékoztam összefoglalni és alkalmazni a magyar olvasók számára. Az Efézusi levél az ún. Páli iskola tanítását képviseli, amely azzal a szándékkal foglalja össze Pál apostol hagyatékát, hogy azt egy új egyházi-gyülekezeti élethelyzetre alkalmazza. Mintaszerű ez az eljárás, amellyel a...

Geréb Zsolt : A Kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2010. 274 pag. | ISBN 9789737971463
Geréb Zsolt : Az Isten szabadítása
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 356 pag.

A kötet a szerző prédikációit tartalmazza.

Geréb Zsolt : Isteni megszólítás... emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2007. 257 pag. | ISBN 978973863947828
Geréb Zsolt : Újszövetségi tanulmányok
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2005. 380 pag. | ISBN 9738639433
Geréb Zsolt : A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2004. 196 pag. | ISBN 9737971132