Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Visky Sándor Béla : Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai
Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2024. 365 pag. | ISBN 978-606-95647-3-8

A kötet a II. Tavaszy-napok előadásait tartalmazza, számszerint huszonegyet, széles skálájú tematikai sokszínűségben: Tavaszy Sándortól Miroslv Volfig, a keresztyén spiritualitástól a politikáig, az erőszakmentesség kérdésétől az Ukrajna elleni háború ideológiai alapjáig, Böhm Károlytól a 21. századi református identitáskeresésig sok különböző téma kibontását foglalja...

Förköli Gábor, Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid : A prédikáció rétegei a 17. században. Írók, másolók, kompilátorok, hallgatóság
Budapesta: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport -- Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2024. 306 pag. | ISBN 978-963-489-673-9

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023. június 30-án konferenciát rendezett Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, melynek témája kapcsolódott korábbi tanácskozásunkhoz és workshopunkhoz, de már a prédikációk 17. századi történetét vizsgáltuk. A korábbiakhoz...

Visky Sándor Béla, Papp György : Leborulva, nyitott szemmel. Az I. Kolozsvári Tavaszy napok előadásai
Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó, 2023. 368 pag. | ISBN 9786068886930

"A mai ember elmegy embertársai mellett, elfut a hegyek lábai alatt, átszalad a természet virágoskertjein, és nem lát, nem találkozik, a szó mélyebb értelme szerint, sem embertársaival, sem a természet szépségeivel, sem a múltba visszamutató, az állandóságot hirdető hegyek bölcsességével. Mert az utazás, a nézegetés, de még a kézfogás is az emberekkel, mind nem...

Balogh Csaba : Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante
Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2023. 200 pag. | ISBN 978-606-95647-1-4

Autorii acestui volum sunt cadre didactice și cercetători la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca. Chiar dacă studiile lor nu prezintă o coerență din punct de vedere tematic, tradiția protestantă a autorilor conferă volumului o coeziune internă. Spiritul profetic al protestantismului implică o redescoperire continuă a revelației, o reevaluare necontenită a...

Horváth Levente : The Concept of Mission in the Hungarian Reformed Church in Transylvania, 1895 – 1950
Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2023. 441 pag. | ISBN 978-606-95647-2-1

This study attempts to identify, clarify and evaluate the changing concept of missions in the Hungarian Reformed Church in Transylvania with special reference to the modality/sodality models during the years 1895-1950.
https://repo.proteo.hu/en/publication/6197

Kolumbán Vilmos József : Praeceptor Historiae Ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 30; Cluj-Napoca: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó, 2022. 724 pag. | ISBN 978-606-97847-7-7

A KPTI és a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar professzora, Buzogány Dezső 2022 júniusában ünnepelte 65. születésnapját. Ebből az alkalomból ünnepi kötetet szerkesztettünk. A kötet 46 tanulmányt tartalmaz az egyháztörténet, művészettörténet, biblikateológia, rendszeres teológia és gyakorlati teológia tárgyköréből.

Kató Szabolcs Ferencz : Amikor a kakas megszólal… Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez
Cluj-Napoca: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó, 2022. 1 pag. | ISBN 978-606-94847-6-0

Közhely: rohanó világban élünk. De mind igazolni tudjuk ezt a megállapítást. Igaz ez még az elcsendesedést naponta gyakorló lelkipásztorra is, akinek különösen akkor sűrűsödnek össze a teendői, amikor a világ ünnepi hangulatba kerül, és egy kicsit nyugodtabbá válik. A három sátoros ünnepkör ilyen, ahol egymást érik a szolgálatok, és sokszor kevés idő jut a készülésre. Ez...

Kolumbán Vilmos József : A reformáció századai. Egyháztörténeti tanulmányok
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 31; Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó, 2022. 292 pag. | ISBN 978-606-94847-8-4

A kötet a VI. Egyháztörténeti Konferencia előadásait tartalmazza. A tudományos seregszemlére 2021. június 2-án került sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A felhívásra 31 előadó jelentkezett Magyarországról, Felvidékről és Erdélyből. Az eddigi hagyományt követve a konferenciának nem volt meghatározott tematikája, ehelyett inkább a seregszemle jelleget...

Kolumbán Vilmos József : Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról. Egyháztörténeti tanulmányok
Erdélyi Refdormátus Egyháztörténeti Füzetek; Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó, 2022. 494 pag. | ISBN 978-606-94847-9-1

A kötet a 2022-ben Nagyenyeden tartott egyháztörténeti konferencia előadásait tartalmazza. Az egyháztörténeti konferencia a 1622-ben alapított gyulafehérvári-nagyenyedi kollégium fenállásának 400 évére emlékezve a Kárpát-medencei magyar protestáns iskoláztatás történetére fókuszált.

Oláh Zoltán, Papp György : Fordításba rejtett teológia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetség nyelvéről, szövegéről és kultúrájáról
LXX.Hu 2; Budapesta: Szent István Társulat, 2022. 323 pag. | ISBN 978 963 612 017 7

Ez a tanulmánykötet a 2019 decemberében megszervezett Septuaginta Hungarica II. konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza.

Pages