Köpeczi Bodosi Sámuel tanulmányai és peregrinációja

Kolumbán Vilmos József: Köpeczi Bodosi Sámuel tanulmányai és peregrinációja. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Az iskolák fölöttébb szüskéges voltáról. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári ÍProtestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 32. vol. 265-276