"...mekkora hátramaradás kézírásban heverő könyveinknek ki nem adhatása..." Unitárius nyomdaalapítási kísérlet 1814-ben

Kovács Sándor: "...mekkora hátramaradás kézírásban heverő könyveinknek ki nem adhatása..." Unitárius nyomdaalapítási kísérlet 1814-ben. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Az iskolák fölöttébb szüskéges voltáról. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 32. vol. 305-324