Capitolul I. Dispoziții generale

  • Art. 1. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) al bisericilor protestante din România (Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică-Lutherană din România, Biserica Unitariană Maghiară – în continuare: Biserici fondatoare) este o instituție de învățământ superior acreditată conform legislației în vigoare, care pregătește preoți și cercetători pentru Bisericile fondatoare precum și alte cadre care activează atât în cadrul cât și în afara acestor biserici. ITP a fost fondat de către Bisericile fondatoare susmenționate, prin Deciziunea Ministerului Cultelor Nr. 42.898 din 13 noiembrie 1948.
  • Art. 2. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca are personalitate juridică și funcționează conform prevederilor reglementărilor legale în vigoare, inclusiv ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu amendamentele ulterioare.
  • Art 3. ITP a fost fondată din inițiativa și cu resursele materiale și financiare ale Bisericilor fondatoare, recunoscute ca atare potrivit legii.
  • Art. 4. ITP beneficiază de autonomie universitară și economico-financiară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României, conform art. 227, alin. 2 al Legii nr. 1/2011.
  • Art 5. Structura specifică a ITP ca universitate multiconfesională, atribuțiile, durata mandatelor, precum și alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de prezenta Cartă, avizate de Bisericile fondatoare și aprobate de Senatul ITP în condițiile stipulate în Legea nr. 1/2011 și a altor reglementări în vigoare. Specificitatea Instituției este garantată prin art. 227, alin. 3 al Legii nr. 1/2011, conform căruia „structurile universităților particulare și confesionale particulare, atribuțiile, durata mandatelor, precum și alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitară, avizată de fondatori și aprobată de senatul universitar. Deciziile în acest sens aparțin universității.”
  • Art 6. Drepturile și obligațiile ce revin Bisericilor fondatoare Institutului sunt exercitate de organele conducătoare ale acestora, conform statutelor/canoanelor fiecăreia. Dreptul de supraveghere al Episcopiilor este asigurat de statutele/canoanele Bisericilor respective.
  • Art 7. Activitatea didactică, educațională, spirituală, de cercetare și administrativă a Institutului are la bază învățătura, canoanele și tradițiile Bisericilor fondatoare și se desfășoară într-un spirit ecumenic cu respectarea diversității confesionale.
  • Art 8. În concordanță cu art. 124, alin. 2 al Legii nr. 1/2011, răspunderea publică a ITP se extinde la respectarea statutului și a prevederilor dogmatice și canonice specifice celor trei Biserici fondatoare.
  • Art 9. Limba de predare în Institut este cea maghiară, cu posibilitatea folosirii limbilor de circulație internațională în cazul mobilităților studențești și ale cadrelor didactice.